Metale stopowe

 Oferta sprzedaży metali stopowych obejmuje m.in.:

– nikiel w różnej postaci (m.in.: katoda cięta 100x100mm, całe płyty)

– cynk (gąski)

– krzem

– miedź (katoda, walcówka)

– cyna (gąski)

– molibden

– wolfram

– wanad

– ołów